Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu

nowe władze na 2010-2012

1 grudnia 2010 roku Walne Zgromadzenie Członków Dolnośląskiego Stowarzyszenia
na rzecz Autyzmu wybrało władze na lata 2010-2012

Wybrano Zarząd w składzie:

Alicja Winiszewska -prezes
Małgorzata Skórczyńska -zastępca
Jacek Śmigiel -sekretarz
Krzysztof Kotela -skarbnik
Halina Trojanowska -członek
Jerzy Wesołowski -członek

Komisja Rewizyjna:

Krystyna Fitrzyk -przewodnicząca
Barbara Jankowska -członek
Krystyna Riss -sekretarz
1 grudnia 2010 roku Walne Zgromadzenie Członków Dolnośląskiego Stowarzyszenia
na rzecz Autyzmu wybrało nowe władze na lata 2010-2012

Wybrano Zarząd w składzie:

Alicja Winiszewska -prezes
Małgorzata Skórczyńska -zastępca
Jacek Śmigiel -sekretarz
Krzysztof Kotela -skarbnik
Halina Trojanowska -członek
Jerzy Wesołowski -członek

Komisja Rewizyjna:

Krystyna Fitrzyk -przewodnicząca
Barbara Jankowska -członek
Krystyna Riss -sekretarz