Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu

Mozliwość zatrudnienia osób z zespołem Aspergera we Wrocławiu

Zaproszenie od Specialisterne - szansa zatrudnienia na terenie Wrocławia kilku osób z Zespołem Aspergera.

Zgodnie z rozmową przekazuję skrócone informacje na temat tej pracy:

# praca w centrum monitoringu ochrony obiektów na terenie Wrocławia (dzielnica Psie Pole),
# praca w trybie zmianowym, zmiany 12-godzinne.
# kandydatami mogą być osoby pełnoletnie, niekarane (będzie potrzebne zaświadczenie o niekaralności), posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
# charakter pracy typowo "biurowy", pracodawca nie wymaga żadnych profilowych uprawnień czy umiejętności.
# wynagrodzenie zgodne z firmową siatką płac.

Osoby zainteresowane bardzo proszę o przesłanie CV bezpośrednio do mnie.
Chętnie odpowiem również na ewentualne pytania.

Pozdrawiam Piotr Chełstowski
Operations Manager
www.specialisterne.pl piotr.chelstowski@specialisterne.com
mobile: +48 601135751
skype: pchelst