Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu

Możemy na nich liczyć 9 grudnia 2011-Klub Muzyczny FORMA


Piękny prezent w trakcie trwania Europejskiego Tygodnia Autyzmu dla Dolnośląskiego Stowarzyszenia na rzecz Autyzmu od Rotaract Clubu i Piotra Duszeńki.
9 grudnia (piątek) 2011r. od godziny 21.00 klub FORMA we Wrocławiu ul.Św.Mikołaja 8-11 zaprasza na imprezę charytatywną z której dochód przekazany będzie na wyposażenie remontowanego lokalu przy ul. Grabiszyńskiej 57, a będzie służył młodym osobom z autyzmem.

Z A P R A S Z A M Y