Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu

Kwiecień Miesiąc Wiedzy Na Temat AutyzmuObrazy Autyzmu - II edycja


Wystawa Prac Plastycznych Osób z Autyzmem

8 kwietnia 2016 roku godz. 18.00

Galeria ODT Światowid ul. Sempołowskiej 54A
Wrocław - wstęp wolny

Wernisaż z udziałem terapeutów prowadzą
Marta Galantowicz i Paweł Piskozub
ich podopieczni są autorami prac.


Z A P R A S Z A M Y
8.04 - 29.04 2016r.