Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu

Kolejny Tydzien dla Autyzmu

Kolejny Europejski Tydzień Autyzmu 1-7 grudnia każdego roku.

Chciałoby się napisać - osoby z autyzmem mają zapewnianą pomoc od narodzin do póĹşnej starości.

Jeszcze musimy poczekać. Nadzieja coraz starsza z roku na rok.