Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu

Kolejny Europejski Tydzień AutyzmuKolejny Europejski Tydzień Autyzmu , Chciałoby się napisać - osoby z autyzmem mają zapewnianą pomoc od narodzin do póĹşnej starości. Jeszcze musimy poczekać. Nadzieja coraz starsza z roku na rok.