Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu

Kluby Terapeutyczne

Od 1 września kontynuują zajęcia Kluby Terapeutyczne

Klub "Uwaga dla Asa"
ul. Grabiszyńska 57
wtorek,środa,czwartek,piątek godz. 17-19.00

Klub "Po drodze" ul. Głogowska 30
wtorek grupy integracyjne godz.16-19.00
wtorek,czwartek grupy terapeutyczna i aktywności godz. 16-19.00