Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu

Kluby terapeutyczne "uwaga dla Asa" i "po drodze" wznawiają zajęcia

Kluby terapeutyczne

Klub "uwaga dla Asa" dla dzieci wysokofunkcjonujacych z autyzmem i Zespołem Aspergera ze szkół podstawowych i integracyjnych z Wrocławia wznawia zajęcia od 17 maja w dotychczasowej formule.

Zebranie organizacyjne dla rodziców w dniu 16 maja o godz. 18.00 we Wrocławiu ul. Grabiszyńska 57.

Klub 'po drodze" dla młodziezy i dorosłych osób z autyzmem z Wrocławia wznawia zajęcia 17 maja w dotychczasowej formule.Zajęcia odbywają się w ZPO Nr.2 ul. Głogowska 30 we Wrocławiu.

Projekt "Rehabilitacja Społeczna Osób Niepełnosprawnych" zlecana ze środków PFRON - I edycja. realizowany od 16 maja do 31 grudnia 2016roku z wyłaczeniem lipca i sierpnia.