Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu

Kluby Terapeutyczne - Uwaga dla Asa i Klub "Po drodze" 2017


Program Rehabilitacja społeczna osób Niepełnosprawnych - zlecana ze środków PFRON.

czerwiec - grudzień 2017 rok.

W ramach programu "Kluby Terapeutyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych osób z autyzmem i zespołem Aspergera z Wrocławia rozpoczynają zajęcia 1 czerwca z wyjątkiem lipca i sierpnia.

miejsce zajęć :

Klub "Uwaga dla Asa" dla dzieci i młodzieży - Grabiszyńska 57 wtorki,środy i czwartki od godziny 17-19.00


Klub "Po drodze" dla dorosłych- Głogowska 30 wtorki i czwartki od godziny 16-19.00