Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu

Kluby terapeutyczne _rehabilitacja społeczna 10.05 - 31.12.2021r.a


Program Rehabilitacja Społeczna Osób Niepełnosprawnych zlecana ze środków PFRON .

Kluby terapeutyczne dla osób z autyzmem:
Klub "Uwaga dla Asa" dla dzieci,
Klub "Po drodze" dla dorosłych

10.05 - 31.12.2021r.

Klub "uwaga dla Asa"
dla dzieci wysokofunkcjonujacych z autyzmem i Zespołem Aspergera ze szkół podstawowych i integracyjnych z Wrocławia
wznawia zajęcia od 11 maja 2021r. w dotychczasowej formule.
Koordynator tel. 785 965 695


miejsce zajęć przy ul. Grabiszyńskiej 57 we Wrocławiu.

spotykają się :

Grupa I - każdy wtorek od godziny 16.00- 19.00


wyjścia:

********************************************************************************


Program Rehabilitacja Społeczna Osób Niepełnosprawnych - zlecana ze środków PFRON "Kluby terapeutyczne dla osób z autyzmem"

W ramach programu klub Aktywności 'Po drodze" wznawia zajęcia 12 maja 2021 roku w dotychczasowej formule.
Koordynator tel.609 564 844 we wtorki i czwartki w godzinach 16-18.00

spotykają się:

grupa integracyjna
każda środa od godz. 16.00-19.00
Zajęcia odbywają się przy ul. Grabiszyńskiej 57wyjścia
26.05.2021- Gra Miejska godz. 16-19.00

23.06.2021 wyjście grupa integracyjna :
grill ul. Głogowska 30 / na terenie Zespołu Szkół nr 16
W razie niepogody wyjście do restauracji Marche

15.09.2021 wyjście grupa integracyjna:
Punkt widokowy Sky Tower, restauracja Marche


22.09.2021r.wyjście grupa integracyjna Hydropolis


29.09.2021rgrupa integracyjna
Let Me Room Escape Room ul. Bernardyńska 4


10.11.2021wyjście grupa integracyjna
AR-BAR, Rynek 5

Od 1 września 2021r

grupa terapeutyczna
wtorki i czwartki godzina 16.45-19.15.00

miejsce zajęć
zajęcia odbywają się w Szkole Nr 16 przy ul. Głogowskiej 30 we Wrocławiu .


Zajęcia prowadzone w reżimie sanitarnym COWID-19Zadanie jest współfinansowane ze środków PFRON będących w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Program Rehabilitacja Osób Niepełnosprawnych zlecana ze środków PFRON .

Kluby terapeutyczne dla osób z autyzmem:
Klub "Uwaga dla Asa" dla dzieci,
Klub "Po drodze" dla dorosłych

10.05 - 31.12.2021r.

Klub "uwaga dla Asa"
dla dzieci wysokofunkcjonujacych z autyzmem i Zespołem Aspergera ze szkół podstawowych i integracyjnych z Wrocławia
wznawia zajęcia od 11 maja 2021r. w dotychczasowej formule.
Koordynator tel. 785 965 695


miejsce zajęć przy ul. Grabiszyńskiej 57 we Wrocławiu.

spotykają się :

Grupa I - każdy wtorek od godziny 16.00- 19.00


wyjścia:

********************************************************************************


Program Rehabilitacja Społeczna Osób Niepełnosprawnych - zlecana ze środków PFRON "Kluby terapeutyczne dla osób z autyzmem"

W ramach programu klub Aktywności 'Po drodze" wznawia zajęcia 12 maja 2021 roku w dotychczasowej formule.
Koordynator tel.609 564 844 we wtorki i czwartki godz. 16-18.00

spotykają się:

grupa integracyjna
każda środa od godz. 16.00-19.00
Zajęcia odbywają się przy ul. Grabiszyńskiej 57

wyjścia
26.05.2021- Gra Miejska godz. 16-19.00Od 1 września 2021r

grupa terapeutyczna

wtorki i czwartki godzina 16.45-19.15.00

miejsce zajęć
zajęcia odbywają się w Szkole Nr 16 przy ul. Głogowskiej 30 we Wrocławiu .


Zajęcia prowadzone w rezimie sanitarnym COVID-19Zadanie jest współfinansowane ze środków PFRON będących w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.