Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu

Kluby Terapeutyczne dla Osób z autyzmem z Wrocławia 2019


Kluby terapeutyczne czerwiec- grudzień 2019r z wyjątkiem lipca i sierpnia

Klub "uwaga dla Asa"
dla dzieci wysokofunkcjonujacych z autyzmem i Zespołem Aspergera ze szkół podstawowych i integracyjnych z Wrocławia
wznawia zajęcia od 1 czerwca w dotychczasowej formule.
Koordynator te. 785 965 695Zajęcia grupowe w ramach programu"Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych Kluby terapeutyczne dla dzieci ,młodzieży i dorosłych osób z autyzmem i zespołem Aspergera z Wrocławia zlecana ze środków PFRON


miejsce zajęć przy ul. Grabiszyńskiej 57 we Wrocławiu.

spotykają się :

Grupa I - każdy wtorek od godziny 17.00- 19.00


wyjścia:

********************************************************************************


Program Rehabilitacja Społeczna Osób Niepełnosprawnych - zlecana ze środków PFRON "Kluby terapeutyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych osób z autyzmem i zespołem Aspergera z Wrocławia"

W ramach programu klub Aktywności 'Po drodze" wznawia zajęcia 1 czerwca 2019 roku w dotychczasowej formule.
Koordynator tel.609 564 844
spotykają się:

grupa terapeutyczna wtorki i czwartki godzina 16.30-19.00
grupa aktywności każdy wtorek i czwartek od godziny. 16.30- 19.00
grupa integracyjna każdy wtorek od godz. 16.30-19.00

Zajęcia Klubu odbywają się w Szkole Nr 16 przy ul. Głogowskiej 30 we Wrocławiu .


wyjścia