Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu

Kluby terapeutyczne 2018r. Zajęcia od 17 maja.

"Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych" zlecana ze środków PFRON Kluby terapeutyczne dla dzieci,młodzieży i dorosłych osób z autyzmem z Wrocławia wznawiają zajęcia w dotychczasowej formule:

" Klub Uwaga dla Asa"
dla dzieci wysokofunkcjonujacych z autyzmem i Zespołem Aspergera ze szkół podstawowych i integracyjnych z Wrocławia
wznawia zajęcia od 17 maja, są wolne miejsca .

Zajęcia grupowe w ramach programu

miejsce zajęć przy ul. Grabiszyńskiej 57 we Wrocławiu.

spotykają się :

grupa I - każdy wtorek od godziny 17-19.00
grupa II każdy czwartek od godziny 17-19.00


"Klub Po drodze"
dla młodzieży i dorosłych osób z autyzmem z Wrocławia
wznawia zajęcia 17 maja 2018r.w dotychczasowej formule.

spotykają się:

grupa terapeutyczna wtorki i czwartki godzina 16-19.00
grupa aktywności każdy wtorek i czwartek od godziny. 16- 19.00
grupa integracyjna każdy wtorek od godz. 16-19.00

Zajęcia z psychologiem
każdy wtorek od godziny 16-19.00

Zajęcia Klubu odbywają się w Szkole Nr 16 przy ul. Głogowskiej 30 we Wrocławiu .