Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu

Kluby Terapeutyczne 1.06. - 31.12.2022r.

Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu

realizuje zadanie - Rehabilitacja Społeczna Osób Niepełnosprawnych
zlecana ze środków PFRON-
Kluby terapeutyczne dla osób z autyzmem i zespołem Aspergera z Wrocławia.
1.06.2022 - 31.12.2022r.Zadanie finansowane ze środków PFRON będących w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu.

Kluby terapeutyczne : "Uwaga dla Asa" i "Po Drodze" - dowiedz się wiecej