Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu

klub "Uwaga dla Asa" wznawia zajecia od 6 maja 2014

“Uwaga dla ASA” to projekt skierowany do 12-15 osobowej grupy dzieci z ZA i Autyzmem wysokofunkcjonujacym z ogólnodostępnych podstawowych szkół masowych i integracyjnych z Wrocławia .
Zadanie REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZLECANA ZE ŚRODKÓW PFRON – I EDYCJA. Realizacja projektu od 5 maja do 31 grudnia z wyłączeniem lipca i sierpnia.
Miejsce realizacji Wrocław ul. Grabiszyńska 57
Projekt Współfinansowany przez Gminę Wrocław ze środków PFRON.

W ramach projektu realizowane będą :

Zajęcia grupowe- każda grupa liczy 0d 4-6 osób .
Grupa I - od 8 maja do 18 grudnia w każdy czwartek od 17-19.00, (nabór zamknięty kontynuacja)
Grupa II - od 2 września do 16 grudnia w każdy wtorek od godz. 17-19.00 (nowy nabór zamknięty)
Grupa III - od 6 maja do 26 czerwca w każdy wtorek od godz. 17-19.00. Od 2 września do 17 grudnia grupa III będzie miała zajęcia dwa razy w miesiącu (środa)po 2 godz. od 17-19.00. (kontynuacja nabór zamknięty).

Zajęcia z psychologiem - prowadzone indywidualnie, bądĹş jako interwencja w grupie. Zajęcia indywidualne , lub grupowe z psychologiem odbywać się będą w jeden wtorek i jeden czwartek w miesiącu w godz. od 17-19.00.
maj
20.05.2014 wtorek i 29.05.2014 czwartek
czerwiec
05.06.2014czwartek i 10.05.2014 wtorek
wrzesień
11.09/czwartek/ godz. 17-`19.00 i 16.09/wtorek/godz.17-19.00
paĹşdziernik 07 paĹşdziernika wtorek i 16 paĹşdziernika czwartek
listopad 04 listopada wtorek ,13 listopad/środa/, 20 listopada czwartek
grudzień 02 grudnia wtorek i 11 grudnia czwartek

Praca zespołu- spotkania robocze

maj15.05.2014 czwartek godz.15.00-17.00
czerwiec 12.06.2014 czwartek godz.15.00-17.00
wrzesień11.09 2014 godz. 19-21.00 , 23.09.
paĹşdziernik21 paĹşdziernika 19.00-21.00
listopad<13.11 i 20 listopad 19.00-21.00
grudzień16 grudnia 19.00-21.00


Wyjście

12 czerwca 2014r. godz. 16-20.00/czwartek/młodsza grupa w ramach TUS wychodzi na kręgle do Sky Tower we Wrocławiu.

17 czerwca 2014r. godz.17.00-19.00 /wtorek/ starsza grupa w ramach TUS wychodzi na kręgle do Sky Tower we Wrocławiu.

10 grudnia/ Środa/godz. 17-19.00 grupa III w ramach TUS wychodzi na kręgle do Sky Tower we Wrocławiu.

11 grudnia /czwartek/godz. 17-19.00 grupa II w ramach TUS wychodzi na kręgle do Sky Tower we Wrocławiu.


Rzecznictwo Pod koniec trwania projektu ( listopad, grudzień) odbędzie się promocja projektu
mająca na celu podniesienie świadomości społecznej o problemach osób autystycznych mieszkających we Wrocławiu.
“Uwaga dla ASA” to projekt skierowany do 12-15 osobowej grupy dzieci z ZA i Autyzmem wysokofunkcjonujacym z ogólnodostępnych podstawowych szkół masowych i integracyjnych z Wrocławia .
Zadanie REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZLECANA ZE ŚRODKÓW PFRON – I EDYCJA. Realizacja projektu od 5 maja do 31 grudnia z wyłączeniem lipca i sierpnia.
Miejsce realizacji Wrocław ul. Grabiszyńska 57
Projekt Współfinansowany przez Gminę Wrocław ze środków PFRON.

W ramach projektu realizowane będą :

Zajęcia grupowe- każda grupa liczy 0d 4-6 osób .
Grupa I - od 8 maja do 18 grudnia w każdy czwartek od 17-19.00, (nabór zamknięty kontynuacja)
Grupa II - od 2 września do 16 grudnia w każdy wtorek od godz. 17-19.00 (nowy nabór zamknięty)
Grupa III - od 6 maja do 26 czerwca w każdy wtorek od godz. 17-19.00. Od 2 września do 17 grudnia grupa III będzie miała zajęcia dwa razy w miesiącu (środa)po 2 godz. od 17-19.00. (kontynuacja nabór zamknięty).

Zajęcia z psychologiem - prowadzone indywidualnie, bądĹş jako interwencja w grupie. Zajęcia indywidualne , lub grupowe z psychologiem odbywać się będą w jeden wtorek i jeden czwartek w miesiącu w godz. od 17-19.00.
maj
20.05.2014 wtorek i 29.05.2014 czwartek
czerwiec
05.06.2014czwartek i 10.05.2014 wtorek
wrzesień
11.09/czwartek/ godz. 17-`19.00 i 16.09/wtorek/godz.17-19.00
paĹşdziernik 07 paĹşdziernika wtorek i 16 paĹşdziernika czwartek
listopad 04 listopada wtorek ,13 listopad/środa/, 20 listopada czwartek
grudzień 02 grudnia wtorek i 11 grudnia czwartek

Praca zespołu- spotkania robocze

maj15.05.2014 czwartek godz.15.00-17.00
czerwiec 12.06.2014 czwartek godz.15.00-17.00
wrzesień11.09 2014 godz. 19-21.00 , 23.09.
paĹşdziernik21 paĹşdziernika 19.00-21.00
listopad<13.11 i 20 listopad 19.00-21.00
grudzień16 grudnia 19.00-21.00


Wyjście

12 czerwca 2014r. godz. 17-19.00/czwartek/młodsza grupa w ramach TUS wychodzi na kręgle do Sky Tower we Wrocławiu.

17 czerwca 2014r. godz.17.00-19.00 /wtorek/ starsza grupa w ramach TUS wychodzi na kręgle do Sky Tower we Wrocławiu.

10 grudnia/ Środa/godz. 17-19.00 grupa III w ramach TUS wychodzi na kręgle do Sky Tower we Wrocławiu.

11 grudnia /czwartek/godz. 17-19.00 grupa II w ramach TUS wychodzi na kręgle do Sky Tower we Wrocławiu.


Rzecznictwo Pod koniec trwania projektu ( listopad, grudzień) odbędzie się promocja projektu
mająca na celu podniesienie świadomości społecznej o problemach osób autystycznych mieszkających we Wrocławiu.