Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu

Klub "Po Drodze" zaprasza od 1 marca 2019r.
2019 rok

Klub "Po drodze" wznawia zajęcia od 1 marca 2019r.
Program finansowany przez Gminę Wrocław

miejsce
Zespół Szkół Nr 16 ul. Głogowska 30

wtorki i czwartki od godz. 16,30-19.00 grupa terapeutyczna i aktywności,
wtorki od godz. 16,30- 19.00 grupa integracyjna
zajęcia z psychologiem każdy wtorek od godz. 16.30-19.00