Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu

Klub "Po drodze" nie przerywa zajęć w 2013r.


Przekazujemy dobrą wiadomość dla klubowiczów 'po drodze"

zajęcia w dotychczasowej formule będą współfinansowane przez Gminę Wrocław ze środków PFRON do końca 2013 roku z wyjątkiem lipca i sierpnia.

Zajęcia będą realizowane w ramach programu
"Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych".

Spotykają się :
grupa terapeutyczna każdy wtorek i czwartek godz. 16-19.00
grupa aktywności każdy wtorek i czwartek godz.16-19.00
grupa integracyjna I każdy wtorek godz. 16-19.00
grupa integracyjna II każdy wtorek godz. 16-19.00

miejsce spotkań Wrocław ul. Głogowska 30