Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu

Klub "Po drodze" dla dorosłych - zaprasza

Dolnośląskie Stowarzyszenie
na rzecz Autyzmu

zaprasza
do klubu Aktywności 'po drodze" dla dorosłych osób z autyzmem i Zespołem Aspergera z Wrocławia.

Spotkania odbywają się w małych grupach raz w tygodniu we wtorki od 16-19.00.

tel. 71/3427208
koordynator:
609 564 844.

Nie ma dla nas trudnych tematów