Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu

Klub "Po drodze" 2017

Klub"po drodze"
rnrnrnrn wznawia zajęcia od 17 stycznia 2017r. przy ul. Głogowskiej 30.

rnrn
rngrupy integracyjne 1 ,2 we wtorki od godz. 16-19.00
rngrupa terapeutyczna i aktywności
rnwe wtorki i czwartki od godz. 16-19.00

rnrn spotyka się młodzież i dorośli z autyzmem z Wrocławia
rn
rn
rn rnrnrn projekt współfinansowany przez Gminę Wrocławrnrnrn
rn