Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu

Klub dla młodziezy i dorosłych zaprasza

Klub"po drodze"
również wznawia zajęcia od 12 lutego przy ul. Głogowskiej 30.

we wtorki i czwartki od godz. 16-19.00

spotyka się młodzież i dorośli z autyzmem z Wrocławia
w ramach projektu :

"promocja zdrowia psychicznego oraz wsparcia
osób z doświadczeniem choroby psychicznej
oraz zaburzeniami psychogeriatrycznymi "
projekt współfinansowany przez Gminę Wrocław
Klub"po drodze"
również wznawia zajęcia od 12 lutego przy ul. Głogowskiej 30.

we wtorki i czwartki od godz. 16-19.00

spotyka się młodzież i dorośli z autyzmem z Wrocławia
w ramach projektu :

"promocja zdrowia psychicznego oraz wsparcia
osób z doświadczeniem choroby psychicznej
oraz zaburzeniami psychogeriatrycznymi "
projekt współfinansowany przez Gminę Wrocław