Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu

Gwiazdy Dobroczynnosci" - Bartek Topa


Bartek Topa w IV Edycji Plebiscytu "Gwiazdy Dobroczynności" zgłoszony przez Fundację SYNAPSIS.
Jego udział w kampanii sprowokował ogólnopolską dyskusję o autyżmie- pamiętacie !


to głosujcie, głosujcie tutaj