Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu

Europejski Tydzień Autyzmu 1-7.12. 2014r


Europejski Tydzień Autyzmu 1-7.12. 2014r.


Jak co roku, od wielu lat w grudniu obchodzony jest EUROPEJSKI TYDZIEŃ AUTYZMU i wtedy to problem autyzmu jest intensywnie nagłaśniany.
Mija " Europejski tydzień", autyzm niestety nie.
Zostajemy z nim na następny rok i lata.
Akcyjność nie służy rozwiązywaniu problemów społecznych.
Organizacje skupiające rodziny przekonują, że prewencja jest zawsze tańsza niż koszty wynikłe z zaniedbania.
Brak odpowiedniego wsparcia na kolejnych etapach życia, a także brak zapewnienia możliwości funkcjonowania społecznego w życiu dorosłym przewyższa koszty jakiegokolwiek wsparcia.


Domagajmy się systemu pomocy dla osób z autyzmem na każdym etapie życia.