Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu

Europejski Tydzień Autyzmu 1-7 grudzień 2016

Tak napisaliśmy do Pani Premier Beaty Szydło

Kolejny rok przypominania, że dzieci autystyczne stają się dorosłymi osobami z autyzmem.

O ile dzieci i młodzież do 24 roku ma zapewnioną pomoc w ustawie o zdrowiu psychicznym i ustawie oświatowej, to dorosłe osoby z autyzmem w ustawie o pomocy społecznej nie istnieją.

Brak ustawowych zapisów blokuje optymalną pomoc i specjalną ścieżkę w systemie.

Obowiązujący w Polsce system rehabilitacji społecznej, zawodowej i zatrudnienia osób niepełnosprawnych ma charakter ogólny i to powoduje, że osoby ze specyficznymi niepełnosprawnościami wypadają z systemu, a przewidziane prawem instytucje są dla nich niedostępne.


Wykluczona jest osoba z autyzmem, wykluczona jest rodzina