Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu

Dzień Matki 26 maja - dziękujemy za wszystkie dni w roku.


BądĹşcie zdrowe i szczęśliwe kochane mamy.

Każdą inną ludzką miłość trzeba zdobywać,
trzeba na nią zasługiwać pokonując stojące na jej drodze przeszkody,
tylko miłość matki ma się bez zdobywania i bez zasług.

BądĹşcie zdrowe i szczęśliwe kochane mamy.

Każdą inną ludzką miłość trzeba zdobywać,
trzeba na nią zasługiwać pokonując stojące na jej drodze przeszkody,
tylko miłość matki ma się bez zdobywania i bez zasług.