Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu

Dziecko Ci nie powie - kampania społeczna fundacji Synapsis