Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu

Czyńmy dobro 1% podatku dla OPP

Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych IWOP zajrzyj
pomaga nam zbierać 1%

rozliczamy 1% we współpracy z PITax zajrzyj

KLIKNIJ I WYPEŁNIJ PIT