Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu

Charytatywny Przejazd Motocyklowy 9.06.2019START
STADION WROCŁAW

* zapisy - 10.30
* start przejazdu 11.30PLAC SOLNY 12.00- 16.00

*Koncerty
* loteria fantowa
* wata cukrowa
* popcorn
* stoisko z gadżetami
* atrakcje dla dzieci
*kwesta do skarbonek dla Dolnośląskiego Stowarzyszenia na rzecz Autyzmu


Zapraszamy Róbmy razem dobro dla osób z autyzmem i ich rodzin! dołącz do Watahy