Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu

Ankieta -potrzeby dorosłych osób z autyzmem

BARDZO WAŻNE
ankieta o potrzebach dorosłych osób z autyzmem - ankietę można wypełnić on-line , można tez wydrukować i odesłać papierową wersję.


Prosimy wypełniajcie ankietę bo to zdecyduje jakie formy pomocy dla Waszych dorosłych osób z autyzmem wejdą do systemu.

anonimowa ankieta dla dorosłych osób z autyzmem, rodziców , opiekunów