Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu

26 maja każdego roku Dzień Matki

Izabela Mazurkiewicz-Goś
MATKI

poświęcić się
dla jednego człowieka
jest trudniej
niż poświęcić się
dla ludzkości

Bóg
nie mógł poświęcać się
jednemu
bo potrzebują go wszyscy

dlatego
wymyślił
MATKI