Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu

26 kwietnia zebranie sprawozdawcze zapraszamy
Zarząd Dolnośląskiego Stowarzyszenia na rzecz Autyzmu

zaprasza


swoich członków na zebranie sprawozdawcze
w dniu 26 kwietnia 2016r. o godzinie 16.30.

Zebranie odbędzie się przy ul. Grabiszyńskiej 57 we Wrocławiu