Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu

2 kwietnia Swiatowy Dzień Wiedzy o Autyzmie

Plansze jeżdżą wrocławskimi tramwajami.Dziękujemy Weronice, Annie i Wojtkowi