Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu

1-7 grudnia Europejski Tydzień Autyzmu1-7 grudnia
Europejski Tydzień Autyzmu.Dorosłe osoby z autyzmem nadal są wykluczane.

Prośba skierowana jest do Instytucji Państwa i Samorządów.

Zauważcie dorosłe osoby z autyzmem TO TEZ JEST ŻYCIE


Jak każdy człowiek potrzebują kontaktów z innymi, potrzebują akceptacji bez oceniania. Chcą być razem, mimo że są osobni.