Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu

Zapraszamy na zajęcia od 12 lutego

Klub 'Uwaga dla Asa"
wznawia zajęcia od 12 lutego przy ul. Grabiszyńskiej 57.
We wtorki i czwartki od godz. 16.30-18.30
spotykają się dzieci od 6-12 lat
z autyzmem wysokofunkcjonującym
i zespołem Aspergera
ze szkół ogólnodostępnych z Wrocławia.

Projekt współfinansowany przez Gminę Wrocław.
nabór zamknięty