Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu

O nas

DSA
W 1988 roku z Inicjatywy Pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego Instytutu Pedagogiki powołano Koło Pomocy Dzieciom Autystycznym przy TWK we Wrocławiu .W strukturach TWK zrzeszeni rodzice i specjaliści działali do 1992 roku w tym też roku z inicjatywy członków Koła powołano Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu. Uznaliśmy ,że warto powołać regionalną organizację ,która wówczas jako jedyna była rzecznikiem interesów osób autystycznych Wyszliśmy z założenia ,że łatwiej będzie nam działać na rzecz tej grupy niepełnosprawności powołując regionalną organizacje, niż jako oddział w tworzących się strukturach Krajowego Towarzystwa Autyzmu.
Dzisiaj wiadomo, że mieliśmy rację. Zdobyte doświadczenia w działalności społecznej w strukturze TWK pomogło nam poruszać się samodzielnie i przecierać ścieżki pomocy osobom autystycznym nie tylko z Wrocławia ,ale także województw wrocławskiego, legnickiego, wałbrzyskiego i jeleniogórskiego. Od początku stowarzyszenie było organizacją non-profit i tak jest do tej pory .Zarząd i wszyscy jego członkowie swoje funkcje pełnią społecznie. Założone cele i plany realizujemy konsekwentnie wdrażając kolejne ogniwa do systemu pomocy. W 2004 r. otrzymaliśmy status Organizacji Pożytku Publicznego mamy nadzieję, że prawa płynące z przyznanego statusu także wiarygodność i skuteczność którą wypracowaliśmy przez 15 lat pomoże nam realizować kolejne projekty, które wdrożone zamkną system pomocy osobom autystycznym od wczesnych lat życia po późną dojrzałość.
Dolnośląskie Stowarzyszenie na Rzecz Autyzmu jest od ponad 25 lat rzecznikiem interesów osób autystycznych i ich rodzin. Podejmuje działania mające na celu zmianę sytuacji osób z autyzmem w zakresie zapewnienia im realnej możliwości uczestnictwa w życiu społecznym oraz stworzenia szansy na godne i społecznie użyteczne życie w atmosferze szacunku i zrozumienia.

Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań - ogniw systemu pomocy:

1990 -1997 Pracownia terapii dzieci i młodzieży autystycznej prowadzona we współpracy z Instytutem Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, Kuratorium Oświaty we Wrocławiu/ z zajęć korzystało 15 dzieci z Wrocławia i Dolnego Śląska
1993 – 1997 Punkt konsultacyjny dla rodzin z Dolnego Śląska (pedagog, psycholog, psychiatra) współfinansowany przez Ministerstwo Zdrowia i Urząd Miasta Wrocławia/ rocznie korzystało z pomocy 100 rodzin
1993-1995 Program terapii w środowisku domowym dla 26 rodzin z Dolnego Śląska finansowany przez Ministerstwo Zdrowia
1992-1995 Program „Odwróconej integracji” zajęcia na basenie wspólnie z dziećmi zdrowymi. Program współfinansowany przez Urząd Miasta Wrocławia/z programu korzystało 30 dzieci autystycznych i zdrowych.
1990-1996 Turnusy rehabilitacyjne współfinansowane ze środków PFRON/z tej formy rehabilitacji skorzystało 120 rodzin z Dolnego Śląska
1997 Publiczna Szkoła Podstawowa dla Osób z Autyzmem (obecnie Zespół Placówek Oświatowych nr 2, przy ul. Głogowskiej 30, we Wrocławiu) powołana z inicjatywy Stowarzyszenia/założenia organizacyjne, programowe, struktura, wyremontowany i wyposażony budynek/. we współpracy z Urzędem miasta Wrocławia i Kuratorium Oświaty finansowana z budżetu Miasta/z zajęć w szkole korzysta około 50 dzieci i młodych osób z autyzmem.
2004 Ośrodek „Miejsce na ziemi” dla młodzieży i dorosłych osób autystycznych z Wrocławia oraz Dolnego Śląska, specjalistyczny dom opieki z różnymi formami terapii, rehabilitacji i aktywności zawodowej, a także mieszkaniami chronionymi - zakup 4 ha ziemi, opracowanie projektu oraz prace związane z przystąpieniem do budowy.
2005-2008 udział w Projekcie Autyzm-Akademia dla NGO`s finansowanego przez EFS realizowanego przez Fundację Synapsis/uczestnictwo kadry w szkoleniach, warsztatach, tutoringu oraz superwizji.
2006-2007 Projekt Klub Aktywności „Po drodze” współfinansowany ze środków Rządowego Programu - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
2008 Kontynuacja projektu Klub Aktywności „Po drodze” poszerzenie ofert o drugą grupę i grupę dla wysoko funkcjonujących osób autystycznych i z zespołem Aspergera.
Projekt współfinansowany przez Gminę Wrocław w ramach programu "poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych".
2009 - kontynuacja zajęć w Klubie Aktywności 'Po drodze" dla 20 dorosłych osób autystycznych.
Projekt finansowany ze środków PFRON w ramach programu "rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych".
2009 - 2010 realizacja projektu pilotażowego,systemowego w partnerstwie z 8 organizacjami z Polski pt "wsparcie osób z autyzmem".Pomocą objętych jest 48 dorosłych osób z autyzmem i ich rodziny.Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS.
2010- Klub Aktywności dla 20 osób dorosłych z autyzmem , poradnictwo społeczno-prawnym i poradnictwo psychologiczne.Projekt współfinansowany przez Gminę Wrocław ze środków PFRON w ramach programu "Wsparcie dla osób z autyzmem"2010.


Każda wpłata
daje szansę osobom autystycznym
na społeczne uczestnictwo