Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu

 • Klub Aktywności 2011

  Od 4 stycznia 2011r. wznawia zajęcia Klub Aktywności "Po drodze" we wtorki i czwartki w godz. od 16-19.00.

  Program PROMOCJA ZDROWIA PSYCHICZNEGO współfinansowany przez Gminę Wrocław.
  koordynator Joanna Przybyła

  ZAPRASZAMY WOLONTARIUSZY do pracy w klubie w charakterze ASYSTENTA OSOBY Z AUTYZMEM. Zajrzyjcie do naszego świata.
 • Boże Narodzenie 2009

 • Boże Narodzenie 2010

 • nowe władze na 2010-2012

  1 grudnia 2010 roku Walne Zgromadzenie Członków Dolnośląskiego Stowarzyszenia
  na rzecz Autyzmu wybrało władze na lata 2010-2012

  Wybrano Zarząd w składzie:

  Alicja Winiszewska -prezes
  Małgorzata Skórczyńska -zastępca
  Jacek Śmigiel -sekretarz
  Krzysztof Kotela -skarbnik
  Halina Trojanowska -członek
  Jerzy Wesołowski -członek

  Komisja Rewizyjna:

  Krystyna Fitrzyk -przewodnicząca
  Barbara Jankowska -członek
  Krystyna Riss -sekretarz
 • Żegnaj Łukaszu

  SŁOŃCU ANI ŚMIERCI
  NIE MOŻNA PATRZEĆ PROSTO W OCZY

  /Francois de la Rochefoucauld/

  1 grudnia 2010 roku rozstał sie na zawsze z RODZINĄ, Przyjaciółmi, Znajomymi, Swoimi Autystycznymi Uczniami

  ŁUKASZ JEZIERSKI
  nauczyciel, terapeuta i nasz Kolega

  Ż E G N A J
 • Poradnictwo dla Polski


  Fundacja SYNAPSIS uruchomiła poradnictwo w ramach Ośrodka Informacyjno-Prawnego z różnych dziedzin między innymi
  PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNO-TERAPEUTYCZNE więcej
 • Europejski Tydzień Autyzmu

  25 listopada 2010roku na uroczyste spotkanie z okazji Obchodów Europejskiego Tygodnia Autyzmu zaprosili Dyrektor i Rada Pedagogiczna Zespołu Placówek Oświatowych Nr.2 we Wrocławiu i Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu a w programie zaproponowano:


  program

  klub aktywności - film
 • Konkurs plastyczny rozstrzygnięty
  G R A T U L U J E M Y

  Jury V edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego Dla Dzieci i Młodzieży Autystycznej ogłosiło werdykt. NAGRODĘ SPECJALNĄ im. Daniela Szulca ufundowaną przez Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu w roku 2010 otrzymał Adrian Król – 18 lat, SOSW Chrzanów. więcej


 • Seminarium - 3. 12. 2010 Wrocław


  Seminarium naukowe „Analiza behawioralna stosowana szansą terapii dziecka z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi” Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu, Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej oraz Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli zapraszają do udziału w seminarium naukowym wpisującym się w obchody Europejskiego Tygodnia Autyzmu. Seminarium dotyczyć będzie zastosowania terapii behawioralnej w pracy z dziećmi z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi. Całodniowe seminarium prowadzone będzie przez terapeutów Polskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej z Krakowa, pracujących na co dzień w ośrodku pomocy dzieciom i rodzinie http://www.pstb.org/. Uczestnicy dostaną certyfikat udziału. Seminarium przeznaczone jest dla rodziców, nauczycieli, terapeutów i studentów, którzy zainteresowani są zastosowaniem terapii behawioralnej w pracy z dziećmi z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi.

  informacja
  program
 • wystawa fotograficzna - zaproszenie  Dolnośląskie Forum Integracyjne oraz Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zapraszają na uroczyste otwarcie wystawy fotograficznej „Czas na Dolny Śląsk bez barier” , które odbędzie się 15 listopada 2010 r. (poniedziałek) o godzinie 14:00 w Galerii Dominikańskiej (I piętro) we Wrocławiu. Wystawa ta "ma za zadanie uświadamiać każdemu z nas, że osoby niepełnosprawne chcą i potrafią realizować się w życiu społecznym, zawodowym i publicznym. Pokazuje ona miejsca i ludzi w sytuacjach, gdy pokonują własne bariery i mimo ograniczeń osiągają zamierzone cele. Pracują, są aktywne, mają swoje pasje i marzenia". (Wprowadzenie do wystawy - Jerzy Łużniak Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego). Wystawa będzie prezentowana w Galerii Dominikańskiej w dniach 15 - 29 listopada 2010 r.