Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu

dobry przykład idzie z góry









Akcja
'na niebiesko dla autyzmu"
dotarła wysoko.










Akcja
'na niebiesko dla autyzmu"
dotarła wysoko.